PROVÉRBIOS PORTUGUÊS-ESPERANTO

Home  Esperanto

A  B  C  D  E  F  G/H  I/J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V

E

Se você é escritor ou cientista e coleciona provérbios, a advance writing provérbios selecionados em nosso site serão um ótimo complemento para a parte teórica do seu texto.


É a sua mania.

    Tio estas lia amata ?evaleto.

É a verdade incontestável.
   
Certa?o kaj le?o kiel amen en pre?o.
   
Vera kiel vorto de profeto.

É bom contar duas vezes.
    Mono amas kalkulon.

É bom dormir sobre o caso.
    Post dorma trankvilo venas bona konsilo.

É bom estar com Deus, mas não é mau estar bem com o diabo.
   
Al Dio pla?u, sed sur diablon ne kra?u.
    Dion la?du kaj diablon apla?du.

É bom ter amigos até no inferno.
   
En infero lo?ante, kun diabloj ne disputu.

É da proibição que nasce a tentação.
    Frukto malpermesita estas plej bongusta.
    Kion le?o malpermesas, tio pla?i ne ?esas.

É infalível.
   
Certa?o kaj le?o kiel amen en pre?o.
   
Vera kiel vorto de profeto.

É largo de consciência.
   
Havi lar?an konsciencon.
    La konscienco lin ne turmentas.

É leve o fardo no ombro alheio.
   
Fremda korpo ne doloras.
    Fremda mizero ne estas sufero.
    Sur ?eval’de najbaro la ?ar?o ne pezas.

É mais fácil aconselhar que praticar.
    Montroj kaj konsiloj estas facilaj.

É mais fácil demolir que edificar.
    Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.
    Pli facile estas vila?on perdi, ol domon akiri.

É mais fácil o pano romper que o coser.
    Pli facile estas multe elspezi, ol malmulte enspezi.
    Pli facile estas vila?on perdi, ol domon akiri

É melhor pedir a Deus do que aos santos.
   
Pre?u al la Eternulo, ne al Lia sanktulo.

É meu parente por parte de Adão.
    Li estas preska? mia frato; nepo de kuzo de onklo de konato.
    Parenco per Adamo.

É mostarda depois do jantar.
   
?i estas (kiel) mustardo port la man?o.

É necessário coxear com os coxos.
    Inter generaloj parolu pri bataloj.
    Inter kornikoj ne konvenas predikoj.
    Inter lupoj kriu lupe.

É o tonel das Danaides.
    Sakon kun truo vi neniam plenigos.

É preciso receber o bem como ele vem.
   
Kio estas bona por vi, estas bona por mi.

É próprio do homem errar, mas só o ignorante persiste no erro.
    Ne hontu penti pri faro, hontu persisti en eraro.

É sabido como cobra.
    Li estas frotita kaj polurita.

É suave o sono de quem trabalha.
    Laboro finita, ripozo merita.

É tarde para colher amoras.
É tarde, Inês é morta.

   
Bona ideo venas post la pereo.
    Venas prudento post la ?usta momento.

É um cabra escovado.
É um cabra sarado.
    Li estas frotita kaj polurita.

É um mão aberta.
É um mãos rotas.

   
Li havas truon en la manplato.

É um osso duro de roer.
   
?i fari?is por mi osto en la gor?o.

É um tolo chapado.
   
Li havas en la cerbo tro multe da herbo.
    Mankas klapo en lia kapo.

É uma lebre não corrida.
    ?i estas ankora? vortoj de orakolo.
   
?i havas ankora? signon de demando.
    La sigelo ankora? ne estas metita.

É valente só de língua.
    Granda parolisto, malgranda faristo.
    Per parolo li bruas, tutan urbon detruas.

Edificar sobre areia.
   
Konstrui kastelojn en aero.
    Konstrui kastelon sur glacio.

Ele espera que o maná lhe caia do céu.
    Li atendas, ke okazo venu al lia nazo.

Ele mora lá onde o diabo perdeu as botas.
   
Li lo?as tie, kien e? birdo ne flugas.

Ele tem uma telha de menos.
   
Mankas klapo en lia kapo.

Em briga de irmãos não metas as mãos.
    Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eni?u.

Em casa de enforcado não se fala em corda.
   
En dom’ de pendigito pri ?nuro ne parolu.
   
Sprit’ en tempo ne ?usta estas tre malbongusta.

Em casa de ferreiro, espeto de pau.

Em casa de ferreiro, pior apeiro.
   
?e botisto la ?uo estas ?iam kun truo.

Em casa de Gonçalo mais pode a galinha que o galo.
    Kie regas virino, malbona estas la fino.
    Se edzino ordonas, domo ordon ne konas.

Em casa de ladrão não lembrar baraço.

Em casa de papudo não se fala de papo.
   
En dom’ de pendigito pri ?nuro ne parolu.
   
Sprit’ en tempo ne ?usta estas tre malbongusta.

Em casa de sapo, de cócoras com ele.
    Inter generaloj parolu pri bataloj.
    Inter kornikoj ne konvenas predikoj.
    Inter lupoj kriu lupe.

Em casa onde não há pão, todos gritam e ninguém tem razão.
   
En malsata familio mankas harmonio.

Em duras camas dormem-se alegres sonos.
   
La dorm’ estas bona, se mankas la mono.

Em falta de farinha curera serve.
    Se homoj mankas, infano anka? estas homo.

Em festa de jacu não entra nambu.
   
Ne batalu pot’ el tero kontra? kaldrono el fero.

Em flagrante (delito).
    ?e l’ fre?a faro.
   
Kun la peko en la mano.

Em gaiola de ouro o pássaro está bem, mas num ramo verde está melhor.
    Pli bona bran?o sennuksa, ol ka?o plej luksa.

Em longa geração, há conde e há ladrão.
    ?iu familio havas sian kriplulon.

Em questão de gosto não há disputa.
    Pri gustoj oni disputi ne devas.

Em rio quedo não metas o dedo.
    Akvo silenta subfosas la bordon.
    Akvo trankvila estas akvo dan?era.

Em sua casa cada qual é rei.
    En propra sia domo, ?iu estas granda homo.
    Mia lo?ejo, mia re?ejo.

Em terreiro de galinha, barata não tem razão.
   
Kie regas la forto, tie rajto silentas.

Em todos os tempos, os peixes grandes comerão os pequenos.
    Fi?o pli granda malgrandan englutas.

Embarcou desta para melhor.
   
Li diris adia? al la mondo surtera.

Enquanto há dinheiro, há amigos.
    Sako ne sonas, amiko ne konas.

Enquanto há vento, molha-se a vela.
   
For?u feron dum ?i estas varmega.

Entende primeiro e fala derradeiro.
   
Anta? la lango laboru la cerbo.
    Anta?e intencu kaj poste komencu.

Entende tanto disso como eu de dizer missa.
    Li estas kompetenta, kiel besto pri ar?ento.
    Li komprenas predikon, kiel bovo muzikon.

Entra por um ouvido e sai pelo outro.
   
?i e? ne tu?as lian orelon.
    Tra unu orelo eniras, tra la dua eliras.

Entrar lambendo e sair mordendo.
   
Komenci per flato kaj fini per bato.

Entre bons amigos, boas contas.
    Bonaj kalkuloj, bonaj kunuloj.
   
Ju pli precizaj la kalkuloj, des pli fortika la amikeco.

Entre dizer e fazer muita coisa há de meter.
    De parolo ?is faro estas tre malproksime.

Entre duas pedras não se metem as mãos.
   
Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke.

Entre marido e mulher, não metas a colher.
   
Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke.

Entregou a alma a Deus.
   
Li diris adia? al la mondo surtera.

Errar é (próprio) dos homens.
    Peko kaj eraro estas ecoj de l’homaro.

Erva má cresce depressa.
    Malbona herbo froston ne timas.

Erva má cresce depressa.

Erva má, não lhe impede a geada.
    Malbona herbo froston ne timas.
    Urtikon frosto ne difektas.

Espera que lhe caiam na boca as cotovias já assadas.
    Li atendas, ke okazo venu al lia nazo.

Espera-lhe pela pancada.
    Bastono batas, bastono resaltas.
    Vento sendita tondron reportos.

Esperança nunca se perde.
    En plej alta mizero al Dio esperu.
    Mizero plej ekstreme, Dio plej proksime.

Esperar é virtude do forte.
    Espero postulas ofero.

Esquecemo-nos dos bens de que gozamos, e só nos ocupamos e queixamos dos males que sofremos.
    Malbonon oni memori ne ?esas, bonon oni balda? forgesas.

Está atravessado na garganta.
   
?i fari?is por mi oso en la gor?o.

Está de mau humor.
    Li estas en acida humoro.

Está lançada a sorte.
   
La ?eto estas farita.

Está lançada a sorte.
   
La loto estas tirita.

Está podre de rico.
    Li havas pli da mono ol da bezono.
    Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli.

Estais na aldeia, não vedes as casas.
   
En arbaro sidas, kaj arbojn ne vidas.
   
Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.

Estão verdes.
   
Proksima kubuto, sed ne por la bu?o.
   
Vidas okulo, sed mano ne trafas.

Estar à beira da sepultura.
   
Stari per unu piedo en la tombo.

Estar a tinir.
   
Nuda kaj kruda, sen gro?o en po?o.

Estar abarbado com trabalho.
   
Sidi en laboj ?is super la oreloj.

Estar bem aviado.
   
Esti en granda embaraso.
    Li estas en klopodoj de l’kapo ?is piedoj.
   
Sidi en amaso da embaraso.

Estar com o pé na cova.
   
Stari per unu piedo en la tombo.

Estar com os olhos fixos.
   
Rigardi per amba? okuloj.
   
Teni la okulojn en stre?o.

Estar como o peixe na água.
   
Esti en sia elemento.

Estar como rato no queijo.
    Vivi kiel kuro en butero.

Estar em brasas.
   
Sidi (kiel) sur pingloj.

Estar em maus lençóis.
   
Esti en granda embaraso.
    Li estas en klopodoj de l’kapo ?is piedoj.
   
Sidi en amaso da embaraso.

Estar em posição crítica.
   
Sidi (kiel) sur pingloj.

Estar em posição embaraçosa.
   
Esti en granda embaraso.
    Li estas en klopodoj de l’kapo ?is piedoj.
   
Sidi en amaso da embaraso.

Estar em Roma e não ver o Papa.
   
Esti en Romo kaj ne vidi la Papon.

Estar em seu elemento.
   
Esti en sia elemento.

Estar em talas.
   
Esti en granda embaraso.
    Li estas en klopodoj de l’kapo ?is piedoj.
   
Sidi en amaso da embaraso.

Estar entre a cruz e a caldeirinha.
Estar entre a espada e a parede.

Estar entre o martelo e a bigorna.

   
Esti en situacio sen eliro.
   
Esti inter martelo kaj amboso.

Estar na pindaíba.
   
Nuda kaj kruda, sen gro?o en po?o.

Estar nas suas quintas.
   
Havi varman lokon.
    Vivi kiel kuko en butero.

Estar no último quartel da vida.
   
Atingi la vesperon de sia vivo.

Estar num beco sem saída.
   
Esti en situacio sen eliro.
   
Esti inter martelo kaj amboso.

Estar sobre espinhos.
   
Sidi (kiel) sur pingloj.

Este é meu amigo, que mói no meu moinho.
    Sako ne sonas, amiko ne konas.

Esticou a canela.
   
Li diris adia? al la mondo surtera.

Estorninhos e pardais, somos todos iguais.
   
Unu pasero alian valoras.

Estúpido como uma porta.
   
Malsa?a kiel ?tipo.

G